Upseerit Suomessa tänään

Upseereita on vänrikistä kenraaliin ja Merivoimissa aliluutnantista amiraaliin. Suomen upseerit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan – kaaderiupseerit, erikoisupseerit ja reservin upseerit.

Kaaderiupseereita yhdistää ainakin saman opinahjon läpikäynti, osin melko vakioituine perinteineen ja toimintapoineen. Vaikka Kadettikoulu onkin kehittynyt ajan mukana, on sillä paikkansa kaikkien koulun käyneiden sydämmessä. Kaaderiupseerien yhteisöllisyyttä vaalii ja kehittää Kadettikunta ja alueellisesti sen alaiset kadettipiirit. Kaaderiupseerien etuja puolestaan vaalii Upseeriliitto, joka tarjoaa jäsenistölleen myös muiden ammattiliittojen tapaan jäsenetuja, kuten vaikkapa mökkejä vuokralle kohtuuhintaan.

Näiden lisäksi upseeristolla on vielä joitakin puolustushaaran tai aselajin (vast) upseereita yhdistäviä yhdistyksiä. Kaikilla aselajeilla tai toimialoilla ei upseeriyhdistyksiä ole ollut lainkaan, osin taas ne ovat sulautuneet laajempiin aselajiyhdistyksiin. Vielä toiminnassa olevia upseeriyhdistyksiä ovat:

Merkittävin aselaji ilman omaa upseeriyhdistystä on ollut jalkaväki. Upseerit toki toimivat aktiivisesti aselajia laajemmn yhdistävissä yhdistyksissä kuten Panssarikillassa, Tykkimiehet ry:ssä ja Ilmatorjuntayhdistyksessä. Lisäksi aselajeilla (vast) on useita alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä tai kiltoja, joissa upseerit niinikään aktiivisesti mukana – muita maanpuolustus-, reserviäis- ja veteraaniyhdistyksiä unohtamatta.